ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
  • ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ခရီးထြက္ျခင္း၊ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ျခင္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။
  • လူႀကီးမင္းတို ့၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ေစ်းႏႈန္း သက္သာ တိက် မွန္ကန္စြာျဖင့္ ေရာက္ရွိေအာင္လည္း တာဝန္ယူ ပို့ဆာင္ေပးပါသည္။
  • မႏၱေလး မွ ျပင္ဦးလြင္၊ လားရႈိး၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္ၿမိဳ ့မ်ားသို ့ အခ်ိန္မေရြး နာရီပိုင္း အတြင္း ေငြလဲႊျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း မ်ားကိုလည္း စိတ္ခ် ယံုၾကည္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
  • လူႀကီးမင္းတုိ ့၏ အပန္းေျဖ ခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ား၊ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္မ်ား အားလံုးကို ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ေနရာအႏွံ ဌားရမ္း သြားလာ ႏိုင္ပါသည္။