ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး - တံတားဦး ေလဆိပ္
  • မႏၱေလး - တံတားဦး ေလဆိပ္ ခရီးစဥ္အား Air con mini bus မ်ားျဖင့္ ေန ့စဥ္ မနက္ ၅း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀ အတြင္း ၁နာရီျခား ၁စီးႏႈန္းျဖင့္ အသြားအျပန္ အႀကိမ္ (၃၀) ေန ့စဥ္ ေျပးဆြဲ ေပးေနပါသည္။
  • ေလယာဥ္စီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားမွာ မိမိတို ့သြားလိုသည့္ အခ်ိန္ေပၚ မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္း သက္သာစြာ ျဖင့္ လိုက္ပါစီးနင္း ႏိုင္ပါသည္။
  • ခရီးသြားမ်ား အခ်ိန္ကုန္ သက္သာစြာ ႏွင့္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်စြာ ခရီးသြားလာ ႏိုင္ေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို့၏ ေရႊနန္းစံ အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ပို ့ေဆာင္ေရး အသင္းမွ အစဥ္အျမဲ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။