ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး -> ျပင္ဦးလြင္
  • For One Way Trip
  • For One Day Trip

အသံုးျပဳႏို္င္မည့္အခ်ိန္ - မနက္ ၆း၀၀နာရီ -> ညေန ၆း၀၀နာရီ

လိုက္ပါပို ့ေဆာင္ေပးမည့္ေနရာမ်ား

  • ကန္ေတာ္ႀကီး အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္
  • ပြဲေကာက္ေရတံခြန္
  • မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရား
  • တရုတ္ဘံုေက်ာင္း
  • တိုင္းရင္းသားေက်းရြာ
  • ပိတ္ခ်င္းေျမာင္ ေရတံခြန္
  • ႏွီးဘုရား