ေရႊနန္္းစံ

အဆင့္ျမင့္ ခရီးသည္ ပို့ေဆာင္ေရး

မႏၱေလး -> ပုဂံ၊ေညာင္ဦး
မႏၱေလး -> ပုဂံ၊ေညာင္ဦး(Special Aircon/For Foreigner)